strefa simple banner
SIMPLE - ERP, systemy ERPInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, pracujący na rozwiązaniach SIMPLE od ponad 20 lat, udzielił rekomendacji na wdrożony w części szarej system SIMPLE.ERP. 
Instytut z oprogramowania marki SIMPLE korzysta od 1992 roku. Wdrożony wówczas znakowy system zastąpiono w 2008 roku zintegrowanym systemem SIMPLE.ERP, którego wdrożenie objęło kluczowe obszary działalności administracyjnej placówki.

W 2009 roku Szpital rozpoczął pracę w systemie w modułach:
  • Finanse i Księgowość z rozszerzeniem INFO
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy
  • Zarządzanie Personelem

Projekt wdrożeniowy, przeprowadzony przez spółkę SIMPLE Software Sp. z o.o., wchodzącą w skład Grupy SIMPLE, objął również integrację z już eksploatowanym przez Szpital systemem działającym w części medycznej.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce to jeden z nielicznych ośrodków specjalizujących się w leczeniu chorób płuc u dzieci. To właśnie do tego Szpitala kierowane są ciężkie przypadki, takie jak postępujące zwyrodnienia śródmiąższowe układu oddechowego. Placówka specjalizuje się w leczeniu bardzo rzadkiej, uwarunkowanej genetycznie mukowiscydozy. Pokaźną grupę pacjentów stanowią pacjenci z powikłaniami przebytych stanów zapalnych oraz ci, którzy wymagają leczenia operacyjnego, zarówno z powodu wad wrodzonych układu oddechowego, jak i chorób nowotworowych miąższu płucnego albo śródpiersia.

Instytut dysponuje 300 osobową kadrą medyczną, która zapewnia pomoc potrzebującym pacjentom.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top