strefa simple banner
SIMPLEJeden z głównych matematycznych ośrodków naukowych z w Polsce poleca rozwiązanie SIMPLE.


Aplikacja jest stale wykorzystywana do sporządzania wszelkich zestawień umożlwiających szybkie rozliczanie projektów.

Projekt objął implementację systemu SIMPLE.ERP w następujących obszarach:
  • Finanse i Księgowość rozszerzone o INFO
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy
  • Zarządzanie Personelem
Wdrożenie usprawniło pracę Instytutu Matematycznego w najistotniejszych obszarach.

System SIMPLE.ERP przyczynił się do zwiększenia efektywności działania Jednostki poprzez:
  • Całkowitą kontrolę kosztów placówki,
  • Kontrolę majątku placówki,
  • Obsługę rozbudowanej struktury rozrachunków,
  • Usprawnienie obiegu dokumentów finansowych, magazynowych,
  • Usprawnienie rozliczeń z instytucjami zewnętrznymi.
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top