SIMPLE wdroży E-USŁUGI w SPZOZw Węgorzewie

SIMPLEKonsorcjum, którego liderem jest SIMPLE S.A., zrealizuje Zintegrowany System Informatyczny dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Wartość kontraktu to 2,6 mln zł brutto.Kolejne kontrakty potwierdzają naszą silną pozycję w segmencie ochrony zdrowia, który postrzegamy jako bardzo perspektywiczny. Pracujemy nad następnymi umowami, które możemy realizować samodzielnie lub z partnerami. Pierwsze efekty będą widoczne już w najbliższym czasie.– powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
W skład konsorcjum, które zrealizuje projekt dla SPZOZ w Węgrowie wchodzi również VERNITY Sp. z o.o. Kontrakt obejmuje dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby systemu, wdrożenie części „białej” (medycznej) rozwiązania, a także świadczenie usług gwarancyjnych.
Dostarczony przez Spółkę Zintegrowany System Informatyczny wpłynie na poprawę efektywności zarządzania szpitalem oraz wprowadzi nową jakość, dzięki upowszechnieniu komunikacji elektronicznej i usług on-line dla pacjentów - dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Zakończenie wdrożenia zaplanowana na koniec października tego roku.

Źródło: www.simple.com.pl

zamow prezentacje

 

newslettersimple
loading...