Simple mocno liczy na branżę medyczną

simplePonad 250 szpitali nie ma jeszcze wdrożonych nowoczesnych systemów. W nowej perspektywie unijnej na informatyzację placówek służby zdrowia ma zostać przeznaczona kwota rzędu 900 mln zł. Spółka SIMPLE S.A. z kompleksową ofertą dla szpitali będzie walczyła o ten rynek.


Najbardziej perspektywiczny jest dla nas rynek medyczny, uczelni wyższych i komercyjny.

Prezes Zarządu SIMPLE dodaje - Naszym priorytetem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników w 2016 r. i skupiamy się teraz na tym. Ważnym elementem jest ruszające projekty z nowej perspektywy unijnej, której budżet w sporej części przeznaczony jest dla MSP. - Wielu klientów, z którymi prowadzimy rozmowy, zainteresowanych jest wsparciem projektów zewnętrznymi środkami - mówi Wnorowski.
Źródło: www.simple.com.pl


zamow prezentacje

inwestor TV

newslettersimple

loading...