SIMPLE.ERP w kolejnym hipermarkecie E.Leclerc

simpleHipermarket E.Leclerc Bielany w związku z wprowadzeniem konieczności wytwarzania Jednolitego Pliku Kontrolnego podjął decyzje o konieczności wymiany obecnie wykorzystywanego systemu Finansowo – Księgowego.Przedstawiciele firmy Kwitnąca Sp. z o.o. będącej właścicielem hipermarketu E.Leclerc Bielany wybrali system SIMPLE.ERP dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących e-kontroli skarbowych oraz obowiązku comiesięcznego przekazywania ewidencji VAT w formie elektronicznej.

Projekt obejmuje również wdrożenie obszaru Obrót Towarowy, który zapewni bieżącą kontrole i obniżenie kosztów związanych m.in. z utrzymaniem stanów magazynowych czy skróceniem cyklu uzyskiwania należności od kontrahentów. Jego dużą zaletą jest również skrócenie czasu obiegu dokumentów oraz automatyczna dekretacja.

Wdrożony system stanowi doskonałe narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, integrując wszystkie dane finansowe oraz informacje dotyczące efektywności realizowanych procesów biznesowych.

Źródło: www.simple.com.pl


zamow prezentacje

inwestor TV

newslettersimple

loading...