SIMPLE.ERP Personel z certyfikatem zgodności od jednej z największych firm doradztwa podatkowego!

simpleSIMPLE S.A. z przyjemnością informuje, iż po szczegółowej analizie przeprowadzonej przez ekspertów spółki doradztwa podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy–Audyt Sp. z o.o., potwierdziła zgodność działania programu informatycznego SIMPLE.ERP Personel z obowiązującym prawem.


Na podstawie zrealizowanego audytu, jedna z największych i najlepszych firm doradztwa podatkowego udzieliła rekomendacji SIMPLE.ERP Personel.
Rekomendujemy produkt SIMPLE.ERP Personel pod kątem bezpieczeństwa prawno-podatkowego, wszelkim podmiotom gospodarczym, w tym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Wykonana przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt analiza potwierdziła, że zastosowane w systemie.

informatycznym SIMPLE.ERP Personel funkcje i algorytmy obliczeniowe umożliwiają prawidłowe dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie finansowe pracowników, zleceniobiorców i innych.
Program jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania jednym z podstawowych zasobów każdej firmy – pracownikami. Zapewnia realizację wszystkich zadań związanych z obsługą personalną oraz płacową, zawiera wszystkie możliwe opcjonalne rozwiązania przewidziane prawem, a dotyczące zatrudnienia w Polsce.
W bieżącym roku w życie wchodzi wiele ustaw, które wymagają zmian w systemach informatycznych. Wybierając system SIMPLE.ERP z rekomendacją Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski macie Państwo pewność, iż jest on na bieżąco dostosowywany do obostrzeń prawnych.

Źródło: www.simple.com.pl

zamow prezentacje

 

newslettersimple
loading...