Kolejna uczelnia muzyczna wdraża SIMPLE

simpleAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dołączyła do grona ponad 80 uczelni wykorzystujących system SIMPLE.EDU do sprawnego zarządzania. Zawarta umowa obejmuje wdrożenie systemu w części administracyjnej w obszarach Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Zakupy i Sprzedaż oraz Kadry i Płace wraz z Portalem Pracowniczym.


SIMPLE S.A. w ramach realizowanych usług wykona analizę przedwdrożeniową, która zapewni zmaksymalizowanie korzyści płynących z przeprowadzenia projektu informatycznego. Spółka wykona również integrację SIMPLE.EDU z systemami obcymi oraz przeprowadzi szkolenia wprowadzające pracowników uczelni w obsługę nowego rozwiązania.

Wdrożenie SIMPLE.EDU, daje gwarancję skutecznego zarządzania i planowania zasobami uczelni. Kompleksowość systemu pozwala na swobodny dostęp do informacji pochodzących z różnych źródeł obszaru administracyjnego jak i dziekanatowego.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest artystyczną uczelnią publiczną, która kształci blisko 700 studentów i zatrudnia ponad 300 pracowników naukowych i administracyjnych.

Źródło: www.simple.com.pl

zamow prezentacje

 

newslettersimple
loading...