Grupa SIMPLE notuje 37%wzrost przychodów w III kwartale

simpleGrupa SIMPLE wypracowała w III kwartale 2017 r. 11,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. W porównaniu do III kwartału 2016 r. to wzrost o 36,6%. Narastająco w okresie 9 pierwszych miesięcy br. Grupa osiągnęła 29,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o około 14% względem analogicznego okresu 2016 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 2,0 mln zł EBITDA. 
SIMPLE konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, czego efektem jest pozyskanie, tylko w III kwartale, nowych umów o wartości 23 mln zł. W tym tygodniu do Zarządu SIMPLE dołączył JarosławWitwicki, dotychczasowy Doradca Zarządu, a wcześniej przez 7 lat Członek Zarządu ds. Sprzedaży w Macrologic.
W III kwartale Grupa SIMPLE intensywnie pracowała nad zwiększeniem portfela zamówień. Efektem tych prac są podpisane umowy z placówkami medycznymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami o łącznej wartości około 23 mln zł. Czas realizacji głównych pracy przy wdrożeniach systemów informatycznych, w zależności od umowy, wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.
III kwartał był bardzo pracowity dla sił handlowych SIMPLE. Tylko w tych trzech miesiącach pozyskaliśmy zamówienia od nowych klientów o wartości 23 mln zł. Obecnie jesteśmy w trakcie kilkunastu kolejnych postępowań, które są na różnym poziomie zaawansowania. Co najmniej kilka z nich powinno zakończyć się jeszcze w IV kwartale, a niektóre to potencjalnie duże umowy, które na pewno będziemy raportować. – mówi Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
W III kwartale Grupa SIMPLE wypracowała 11,2 mln zł, wobec 8,2 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 193 tys. zł, co oznacza wzrost o 17% r/r.

Narastająco w okresie od stycznia do wrześnie Grupa zanotowała 29,0 mln zł przychodów, wobec 25,5 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 414 tys. zł, wobec 704 tys. zł, w roku ubiegłym, a wynik netto wyniósł -210 tys. zł, wobec zysku w wysokości 59 tys. zł przed rokiem.
Zaraportowany przez Spółkę spadek rentowności w III kwartale wynika ze znacznie większej aktywności SIMPLE w pozyskiwaniu nowych klientów oraz zamówień. Mimo, iż negatywnie wpływa to na bieżące koszty działalności już w najbliższych kwartałach będziemy obserwować pozytywne skutki tych działań w zwiększonych przychodach. – komentuje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Aktualny wynik nie pokazuje portfela obecnie realizowanych przez Spółkę wdrożeń. Tylko w III kwartale podpisaliśmy i uruchomiliśmy jednocześnie wiele nowych i złożonych projektów, nie mających jeszcze przełożenia na zysk, a wpływających za to na zwiększenie kosztów, potrzebnych do ich rozpoczęcia. Kilka dużych etapów tych prac zakończymy i rozliczymy jeszcze w IV kwartale tego roku.– dodaje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE S.A.
SIMPLE konsekwentnie realizuje plan rozwoju, koncentrując się na zwiększeniu przychodów dzięki działaniom dosprzedażowym oraz efektywnemu pozyskiwaniu nowych klientów, szczególnie w strategicznych dla Grupy sektorach – medycznym, szkolnictwa wyższego, instytutów naukowo-badawczych, produkcji i usługach oraz nowych branżach – kolejowej i transportowej.
Już w III kwartale osiągnęliśmy spore sukcesy w zakresie sprzedaży naszych rozwiązań. Intensywnie pracujemy również nad wzmocnieniem naszego Zespołu i zintensyfikowaniem działań cross- i up-sellingowych, co będzie miało przełożenie na znaczący wzrost przychodów i w czym pomóc ma również Jarosław Witwicki, który w tym tygodniu dołączył do Zarządu SIMPLE. – dodaje Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Jarosław Witwicki to doświadczony menadżer sprzedaży systemów informatycznych. Przez ponad 20 lat związany był z Grupą Macrologic, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery w pionie handlowym, a w latach 2009-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży. Do zespołu SIMPLE dołączył na koniec III kwartału, pierwotnie jako Doradca Zarządu, a decyzją Rady Nadzorczej 14 listopada dołączył do składu Zarządu. Będzie odpowiadał za obszar sprzedaży, w szczególności wzmocnienie działań dosprzedażowych oraz rozwój i powtarzalność sprzedaży abonamentowej.

Źródło: www.simple.com.pl

zamow prezentacje

 

newslettersimple
loading...