Daleka droga do e-dokumentacji

simplePrzed 1 stycznia 2018 r. wszystkie placówki medyczne mają przejść na elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Dla większości z nich termin ten jest jednak nierealny.


Marek Dynowski, Prezes Spółki z Grupy Kapitałowej SIMPLE w magazynie Praktyka Lekarska wskazuje główne problemy, z którymi borykają się placówki medyczne przy wdrażaniu e-dokumentacji.
Z analizy rynku przeprowadzonej przez SIMPLE S.A. wynika, że nawet 50 proc. Jednostek ochrony zdrowia może mieć z tym poważny problem. Zdaniem Marka Dynowskiego, prezesa spółki Medinet Systemy Informatyczne, należącej do grupy SIMPLE, główną przyczyną kłopotów są opóźnienia w legislacji, które nie dają pewności producentom systemów co do ostatecznego kształtu dokumentów elektronicznych oraz zakresu danych jakie mają podlegać wymianie elektronicznej. Niewystarczające są też przepisy, które pozwoliłyby w pełni autoryzować dokumentację medyczną, głównie od strony pacjenta.
Źródło: www.simple.com.pl

zamow prezentacje

 

newslettersimple
loading...