Czy wykorzystujesz już nowy limit jednorazowej amortyzacji?

simpleZgodnie z projektem nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych od początku 2018 roku obowiązuje podwyższony limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Zapraszamy do materiału Eksperta SIMPLE oraz Product Managera obszaru Finansowo-Księgowego – Waldemara Tatarewicza.


Nowy limit dotyczy składników majątku, które zostaną przyjęte do użytkowania od 1 stycznia 2018 roku i pozwala na jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów. Zmiana progu zwalnia podatnika ze stosowania odpisów amortyzacyjnych w czasie. Po przyjęciu do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, można zastosować jednorazową metodę amortyzacji.

Podwyższenie wcześniej obowiązującego progu z 3 500 zł do 10 000 zł to duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęta do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, np. na nowe urządzenia czy maszyny.

System SIMPLE.ERP był gotowy do obsługi nowych zasad już od chwili ich ogłoszenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Specjaliści SIMPLE z obszaru Majątku Trwałego służą pomocą we wprowadzeniu w najnowsze zmiany prawne, wpływające na wykorzystywane zintegrowane systemy informatyczne. Zachęcamy do kontaktu i konsultacji z zakresu obsługi przyjęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg nowych zasad.

Autor: Waldemar Tatarewicz, Product Manager obszaru Finansowo-Księgowego w SIMPLE S.A.
Źródło: www.simple.com.pl

zamow prezentacje

 

newslettersimple
loading...