strefa simple banner
simpleJest już dostępna nowa wersja systemu SIMPLE.ERP. Nowe funkcjonalności odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez Klientów - poprzez automatyzację procesów ułatwiają i przyspieszają pracę.
System został wyposażony m.in. w funkcję obsługi sprawozdań finansowych w Microsoft Excel, pobierających definicje z planu kont, a także działania automatyzujące obsługę nowych kontrahentów dzięki sprawdzeniu ich statusów w VAT przy edycji kontrahenta, czy też zoptymalizowanie dekretacji operacji finansowych poprzez automatyczne zatwierdzanie zapisów.

Wśród nowych funkcjonalności wprowadzonych w SIMPLE.ERP znalazły się m.in. możliwość planowania działań cyklicznych dla obiektów obsługiwanych w module Zarządzanie Operacyjne Majątkiem wraz z mechanizmem systemowych powiadomień do użytkowników o wygenerowanych nowych zgłoszeniach serwisowych., możliwość generowania sprawozdania F03 pobierającego dane bezpośrednio z modułu Majątek Trwały, proces podpisywania i wysyłki JPK został gruntownie uproszczony – mówi Michał Siedlecki, Wiceprezes Zarządu Simple SA odpowiedzialny m.in. za rozwój produktów.


Dla Klientów istotne będzie także zwiększenie bezpieczeństwa serwera bazodanowego przez ujednolicenie logowania i odstąpienie od zgodności z SQL 2008R2, a także dostosowanie do współpracy z naszymi nowymi aplikacjami mobilnymi, znacząco rozszerzającymi możliwości wykorzystania systemu – dodaje Siedlecki.


Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top