strefa simple banner
simpleSIMPLE S.A. dostarczy licencje i wdroży zintegrowany system informatyczny SIMPLE.ERP wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej w Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wartość kontraktu to 991 380,00 zł brutto.
Realizacja umowy będzie polegać na etapowym wdrożeniu następujących obszarów: Finanse i Księgowość, Obrót Towarowy, Majątek Trwały, Zarządzanie Projektami, Kadry i Płace, Budżetowanie wraz z integracją z systemem do obsługi toku studiów USOS.

Cieszymy się, że Akademia Teatralna dołączyła do grona naszych klientów i wybrała system SIMPLE.ERP, który kompleksowo obsłuży wszystkie procesy administracyjne wraz z integracją z systemem do obsługi toku studiów USOS. Dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Akademia zyska możliwość efektywnego zarządzania oraz usprawni obieg informacji i dokumentów. Łatwiejsza stanie się bieżąca kontrola kosztów i budżetowanie. Dołożymy wszelkich starań, aby proces wdrożenia przebiegł szybko i zgodnie z harmonogramem – mówi Marcin Biniek, Key Account Manager Simple SA.


Umowa zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020.

Źródło: www.simple.com.pl

Back to top