strefa simple banner

Liberty Poland SA wybiera system ERP firmy SIMPLE SA

SIMPLE - ERP, system ERP, SIMPLE.ERPW wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej firma Liberty Poland SA podjęła decyzję o wdrożeniu SIMPLE.ERP. Oprogramowanie wesprze kluczowe z punktu widzenia Zarządu obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez implementację obszarów – Obrót Towarowy, Finanse i Księgowość, Majątek Trwały oraz Business Intelligence. Rozpoczęcie pracy z systemem zaplanowane jest na styczeń 2012 roku.
Liberty Poland S.A. to wiodący partner firmy Polkomtel - operatora sieci telefonii komórkowej Początki firmy sięgają roku 1995. W roku 1996 rozpoczęto współpracę z firmą Polkomtel – operatorem telefonii komórkowej.

Obecnie firma dysponuje jedną z największych sieci sprzedaży telefonów komórkowych w Polsce – ponad 180 sklepów w kilkudziesięciu miastach na terenie całego kraju. Firma zatrudnia ponad 300 osób, a wieloletnia działalność zaowocowała pozyskaniem rzeszy ponad 10 mln Klientów.

W roku 2011 firma Liberty Poland S.A. weszła w skład Grupy Kapitałowej Polkomtel SA. Potrzeba wyboru nowego narzędzia informatycznego podyktowana była między innymi niedawno przeprowadzonymi zmianami właścicielskimi w firmie i w konsekwencji pojawieniem się nowych wymagań, między innymi – przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej od stycznia 2012 roku. Jak powiedziała Członek Zarządu spółki Katarzyna Motak
Wdrażany system realizuje wszystkie funkcje pasujące do biznesowych ram firmy. Wdrożenie systemu przebiega sprawnie w zakładanych ramach czasowych i budżetowych a jego efektem powinno być skonkretyzowanie oczekiwanych korzyści oraz metod i dróg do ich osiągnięcia.
Z SIMPLE.ERP zostanie zintegrowanych kilka wykorzystywanych dotąd przez firmę aplikacji. Według Dyrektora IT – Romana Kubicy:
bardzo istotną kwestią było dla nas zintegrowanie systemu ERP z istniejącymi w firmie systemami. Wraz z firmą Simple udało nam się opracować interfejsy, które pozwolą na automatyczną wymianę danych pomiędzy naszymi systemami i systemem Simple.ERP
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top