strefa simple banner

System ERP marki SIMPLE w KOFAMIE

 Przedstawiciele SIMPLE Sp. z o.o. i Kozielskiej Fabryki Maszyn KOFAMA podpisali umowę na dostawę i wdrożenie systemu ERP. Kontrakt obejmuje wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w pełnym zakresie funkcjonalnym: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Personel, Produkcja, wsparcie controllingu (info, analizy biznesowe, biblioteki Excel).

 CRM marki Simple w Wydawnictwie Literackim

 Działając w rynkowych realiach Wydawnictwo Literackie zdecydowało się wesprzeć proces wydawniczy profesjonalnym systemem klasy CRM/BPM. Po przeprowadzeniu rozpoznania wśród potencjalnych dostawców wybrano ofertę SIMPLE Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, producenta systemu SIMPLE.CRM/BPM.

 SIMPLE wkracza na ścieżke Business Intelligence

 Przedstawiciele SIMPLE Sp. z o.o. i SOLEMIS Group S.A. podpisali umowę o współpracy, której przedmiotem jest sprzedaż, realizacja wdrożeń i popularyzacja przez SIMPLE Sp. z o.o. oprogramowania klasy Business Intelligence wspierającego budżetowanie i planowanie Prophix. Oprogramowanie Prophix pozwala pracować szybciej i bardziej szczegółowo, umożliwia zarządzanie grupową pracą nad budżetem, skraca czas dotychczas niezbędny na działania administracyjne i organizacyjne, zwiększa możliwości analityczne kontrolerów

Simple wdroży system ERP w Chemadexie

 Wieloletnia współpraca z firmą Chemadex S.A. zajmującą się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych w obszarach budownictwa przemysłowego, zaowocowała w listopadzie 2008 podpisaniem umowy na wdrożenie rozwiązania informatycznego, które pozwoli naszemu klientowi na obsługę, nadzór oraz rozliczenie realizowanych przedsięwzięć. System ERP  obejmie następujące obszary: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, zarządzanie zasobami ludzkimi, Obrót Towarowy, Proces Budowlany, Analizator Biznesowy oraz CRM.

BT TOPBETON wybiera system ERP Simple

 BT TOPBETON dokonał wyboru dostawcy nowego systemu ERP zawierając kontrakt z SIMPLE Sp. z o.o. na wdrożenie i dostawę systemu SIMPLE.ERP. Umowa obejmuje także dostawę niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wdrożenie wyróżnia złożona specyfika wielodziałowej organizacji i integracja systemu ERP z komputerowym systemem sterowania betonowni SYSTERMAT® autorstwa Profisyster z Katowic

Amex Stationery z systemem ERP firmy SIMPLE

 AMEX STATIONERY Sp. z o.o. w efekcie poszukiwań nowego systemu informatycznego, który ma wesprzeć kompleksowo funkcjonowanie firmy  - wybrał system ERP i CRM autorstwa SIMPLE.

SOLEMIS i SIMPLE – wspólnie wspomagają budżetowanie i controlling

Solemis Group SA, dostawca narzędzi controllingowych PROPHIX i firma SIMPLE, producent systemu Simple.ERP rozpoczęły współpracę w zakresie rozwiązań wspomagających budżetowanie i controlling.

SKOK z SIMPLE.ERP

 SImple Sp. z o.o. ukończyła wdrożenie w SKOK w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. M.Kopernika. W 2007 roku SKOK Kopernik zakupił licencje systemu ERP na 20 stanowiskach, w zakresie Finansów i księgowości, Obrotu Towarowego, Zarządzania Personelem, Zarządzania Majątkiem Trwałym i analiz controlling’owych oraz eSIMPLE.HRM (internetowy system kadrowy) dla wszystkich pracowników. SKOK Kopernik zatrudnia około 400 pracowników w centrali i 45 oddziałach.

Simple ERP w firmie Orzeł Biały

 Firma Orzeł Biały SA, pierwsze i największe przedsiębiorstwo zajmujące się recyklingiem w Polsce, postawiła na system ERP autorstwa firmy Simple

SKOK Kopernik z systemem ERP Simple

 Firma Simple SA poinformowała o kolejnych wdrożeniach swojego sztandraowego systemu ERP SIMPLE.ERP. Wśród kontrachentów znalazł się SKOK Kopernik, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. Kopernika - instytucja samopomocy finansowej zorganizowana w formie spółdzielni.

SIMPLE.ERP - PERSONEL w firmie EMAG

 Przedstawiciele firm SIMPLE Sp. z o.o. i Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG z Katowic podpisali w dniu 29.10.2007 umowę na zakup i wdrożenie systemu wspierajacego zarządzanie zasobami ludzkimi SIMPLE.ERP - PERSONEL wraz z RCP.

Astra Zeneca Pharma uzupełnia Simple.ERP Personel o płace

 Zarząd Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zdecydował o rozszerzeniu funkcjonalności eksploatowanego systemu SIMPLE.ERP w obszarze PERSONEL o moduł Płace. Astra Zeneca Pharma Poland współpracuje z SIMPLE S.A. od 2005 roku.

Gasstech postawił na System ERP Simple

 Kierownictwo Przedsiębiorstwa Produkcyjnego GASSTECH Sp. z o.o. podpisało umowę na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie SIMPLE.ERP. Wybór dostawcy systemu SIMPLE SA - poprzedzony był wnikliwą analizą rynku systemów ERP.

P. H. ARES wdraża SIMPLE.ERP

 Przedsiębiorstwo Handlowe ARES z Krakowa rozpoczęło wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie klasy ERP -  SIMPLE.ERP. Podpisana umowa obejmuje wdrożenie w obszarach zarządzania finansami i księgowością, majątkiem trwałym, obrotem towarowym i zarządzania personelem.

Insytytu Fizjologi i Patologii Słuchu wdraża system ERP firmy Simple

Simple - producent systemów ERP, CRM, Business Intelligence SIMPLE S.A. podpisała umowę na wdrożenie swojego zintegrowanego systemu ERP z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie. Kontrakt obejmuje implementację na 16 stanowiskach następujących modułów systemu SIMPLE.ERP: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Personel oraz Obrót Towarowy.

System ERP od Simple w Akademii Muzycznej

Simple - dostawca systemów ERP, CRM, Business IntelligenceSIMPLE S.A. podpisała umowę na wdrożenie systemu ERP -  SIMPLE.ERP z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina z Warszawy.


SIMPLE wdraża system ERP i CRM w SANWIL S.A.

Giełdowa spółka SANWIL S.A. z Przemyśla realizuje projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie klasy ERP i CRM SIMPLE.ERP i SIMPLE.CRM. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Koźmiński wdraża aplikacje SIMPLE

Simple - dostawca systemów ERP, CRMSIMPLE S.A. podpisała kontrakt na sprzedaż kompleksowego systemu do zarządzania uczelnią z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozwiązanie oparte zostało o aplikacje autorstwa SIMPLE S.A. oraz Partners In Progress i jest kolejnym owocem wieloletniej współpracy obydwu producentów. Łączna wartość sprzedanych licencji i usług znacznie przekroczyła kwotę miliona złotych.

Simple - dostawca systemów ERPSpółka MAS wdraża SIMPLE.ERP

Przedsiębiorstwo MAS Sp. z o.o. z Katowic rozpoczęło proces wdrożenia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie SIMPLE.ERP. Projekt obejmuje także wdrożenie obszaru wspomagającego procesy biznesowe w firmie oraz zarządzanie relacjami z klientami SIMPLE.CRM. Projekt prowadzi Simple sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

Simple wdraża system ERP w Instytucie Badawczym Leśnictwa

W październiku 2006r. SIMPLE S.A. podpisała umowę z Instytutem Badawczym Leśnictwa z Warszawy dotyczącą wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego SIMPLE.ERP.ERP od Simple w Armak Sp. z o.o.

We wrześniu 2006r. zakończył się I etap wdrożenia zintegrowanego systemu SIMPLE. ERP w Śląskich Zakładach Armatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o. z Sosnowca. Projekt prowadzi firma partnerska SIMPLE Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

ERP od Simple w kolejnych hipermarketach E.Leclerc

Kolejne dwa hipermarkety z sieci E.Leclerc: Kielcedis Sp. z o.o. oraz Słupskdis Sp. z o.o.  dołączyły do grona klientów SIMPLE S.A. Zakres wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP - SIMPLE – SYSTEM V  w obydwu Spółkach objął: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Personel oraz moduł analityczny – Info V.

SIMPLE S.A. autoryzowanym partnerem Cisco Systems

SIMPLE S.A. otrzymała tytuł autoryzowanego partnera Cisco Systems w ramach  programu SMB Select Partner w Polsce.SIMPLE ma nowy zarząd

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. na posiedzeniu 26 czerwca 2006 roku powołała nowy Zarząd Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. objął Rafał Tumiłowicz, stanowiska Wiceprezesa Zarządu objęli Michał Siedlecki oraz Elżbieta Sas-Tatomir.

Pracownicy Simple odeszli z klientami

Simple ERPSimple, wbrew temu, o czym informowało w komunikatach, nie ma kontroli nad spółką Softeam ani nie konsoliduje jej wyników. Tymczasem przejęła ona znaczną część pracowników i klientów giełdowej firmy.

Simple rośnie w siłę

Simple ERPPierwsze dwa miesiące 2006 roku potwierdziły wyniki sprzedaży, założone w planie finansowym przez nowy Zarząd SIMPLE S.A., urzędujący od grudnia ubiegłego roku. Zarząd warszawskiej firmy informatycznej zapowiada w bieżącym roku  znaczny wzrost przychodów i zysku netto, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Nowa strategia SIMPLE SA na 2006 r.

Rada Nadzorcza SIMPLE S.A. zaakceptowała, przedłożoną pod koniec grudnia 2005 r. przez nowy Zarząd Spółki, strategię działań na lata 2006-2007.Celem nadrzędnym jest przywrócenie SIMPLE S.A. wiodącej pozycji wśród firm oferujących rozwiązania informatyczne, wspierające zarządzanie średnimi przedsiębiorstwami.

SIMPLE i CRON będą współpracować

SIMPLE S.A. systemy ERP24 października 2005 roku SIMPLE SA podpisała list intencyjny z informatyczną firmą CRON z siedzibą w Warszawie. Celem podpisanego listu jest nawiązanie współpracy pomiędzy obiema firmami, która dotyczy dostarczania przedsiębiorstwom i instytucjom kompleksowych rozwiązań i usług informatycznych, wykorzystujących nowoczesne technologie oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Współpraca polegać będzie na wspólnym oferowaniu, tworzeniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dla określonych przez SIMPLE S.A.

Źródło: www.simple.com.pl

Back to top