strefa simple banner

SIMPLE.ERP z rekomendacją kolejnej placówki medycznej

SIMPLE - ERP, systemy ERPInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, pracujący na rozwiązaniach SIMPLE od ponad 20 lat, udzielił rekomendacji na wdrożony w części szarej system SIMPLE.ERP.Kolejna Szkoła Wyższa wybrała system ERP marki SIMPLE S.A.

SIMPLE - ERP, systemy eRPPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zawarła z firmą SIMPLE S.A. umowę, której celem jest zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie i Administrowanie Uczelnią.

SIMPLE z certyfikatem innowacyjności

SIMPLE - ERP, systemy ERPSpółka SIMPLE została uhonorowana Certyfikatem Innowacyjności przyznanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukową MSN.

SIMPLE z rekomendacją w Bonusie

SIMPLE - CRM, systemy ERPZarząd Bonus Systems, chcąc uporządkować realizowane procesy handlowe oraz kontrolować pracę działu handlowego, zdecydował o konieczności wdrożenia systemu klasy CRM.

SIMPLE.iMED Perłą Medycyny

SIMPLE - ERPPlatforma SIMPLE.iMED została nagrodzona Srebrną Statuetką w konkursie Perły Medycyny, którego finał miał miejsce 17 listopada 2012r podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2012”.

SIMPLE.ERP w ZEC-SERVICE

SIMPLE - ERP, systemy ERPZEC-SERVICE - spółka z rekomendacjami od Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych, podjęła decyzję o wdrożeniu kompletnego systemu ERP firmy SIMPLE.

Uniwersyt Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy z SIMPLE.EDU

SIMPLE - systemy ERP, ERPFirma SIMPLE S.A., w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zawarła Umowę z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią w ramach realizacji projektu „Nowa jakość w UTP”.

Czas na szybkie wdrożenie - czas na SIMPLE.SPRINT

SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.SPRINTSpecjalnie z myślą o potrzebach spółek z sektora MSP specjaliści SIMPLE stworzyli całkiem nowy produkt - SIMPLE.SPRINT.

SSGW będzie zarządzała zasobami ludzkimi z SIMPLE.ERP PERSONEL

SIMPLE - systemy erp, zarządzanie zasobami ludzkimiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będąca jedną z największych Uczelni w kraju zakończyła migrację do systemu wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi firmy SIMPLE.

CERKOLOR rekomenduje system ERP firmy SIMPLE

SIMPLE  - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERPFirma CERKOLOR jest użytkownikiem systemu SIMPLE.ERP obejmującego 25 jednoczesnych użytkowników w obszarach: zarządzanie finansami, środki trwałe, personel, obrót towarowy, produkcja. System zainstalowany jest na serwerze zlokalizowanym w siedzibie firmy w Bytomiu, a użytkownicy z Parczówka i Katowic pracują na systemie zdalnie, z zastosowaniem terminala Windows.
 

Produkcja leków pod kontrolą dzięki systemowi ERP SIMPLE

SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERPKrakowski Zakład Farmaceutyczny Amara to kolejny pionier w sektorze prywatnego rynku farmaceutycznego w Polsce, który zdecydował się na kontrolę swojego procesu produkcyjnego z SIMPLE.ERP.
 

Kolejna firma z branży budowlanej wybiera SIMPLE

SIMPLE - ERP, system ERP, SIMPLE.BUDBETOMAX Polska, prowadzący szeroką działalność budowlano – produkcyjną, zakończył realizowany przez spółkę SIMPLE projekt „Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego B2B wraz z integracją EDI automatyzującą procesy biznesowe współpracujących przedsiębiorstw sposobem na rozwój firmy BETOMAX Polska S.A.".

SIMPLE.iMED w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

SIMPLE - ERPRegionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie zdecydował się na informatyzację placówki i wdrożenie systemu SIMPLE.iMED dostosowanego do potrzeb jednostek medycznych.

SIMPLE na platformie MS SQL 2012

SIMPLE - ERP, system ERPOprogramowanie SIMPLE S.A. zostało przygotowane do pracy z MS SQL 2012 - najbezpieczniejszą platformą bazodanową dostępną na rynku.

SIMPLE u czołowego producenta styropianu w Polsce

SIMPLE - ERP, systemy ERP, zarządzanie produkcjąYetico S.A., czołowy producent styropianu w Polsce, wdroży dedykowane branży produkcyjnej rozwiązanie SIMPLE.PROD. Zarząd firmy Yetico zdecydował się na system ERP SIMPLE po długotrwałej analizie rynku uwzględniającej możliwości dostępnych rozwiązań informatycznych oraz doświadczenie firm oferujących oprogramowanie.

Dziecięcy Szpital Kliniczny rekomenduje SIMPLE.ERP

SIMPLE  - ERP, systemy ERPSamodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, jeden z najistotniejszych ośrodków pediatrycznych w Warszawie, rekomenduje oprogramowanie SIMPLE.ERP.

Kolejna jednostka naukowo-badawcza w gronie użytkowników SIMPLE

SIMPLE - ERP, system ERPInstytut Technologiczno – Przyrodniczy w Warszawie rozpoczął pracę w systemie SIMPLE.ERP. Wdrożony system usprawnia wszystkie procesy zachodzące w kluczowych dla jednostki obszarach: , Zarządzanie Projektami, Finanse i Księgowość , Zarządzanie Personelem , Majątek Trwały , Obrót Towarowy , INFO.

Slag Recycling Sp. z o.o rekomenduje system ERP firmy SIMPLE

SIMPLE - systemy ERP, MRP, zarządzanie produkcją, SIMPLE.ERPSlag Recycling Sp. z o.o. czołowy polski producent kruszyw drogowych rekomenduje oprogramowanie SIMPLE.ERP. Projekt realizowany w Spółce obejmował wdrożenie systemu ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, INFO.

SIMPLE.ERP z rekomendacją Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

SIMPLE - ERP, SYSTEMY ERPOprogramowanie ERP firmy SIMPLE S.A. docenione przez pracowników instytucji badawczej zajmującej się kompleksowym opracowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów i technologii - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

System ERP firmy SIMPLE z kolejną rekomendacją od szpitala

SIMPLE - ERP - SYSTEMY ERP - SIMPLE.ERPWojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie w 2008 roku rozpoczął współpracę z SIMPLE S.A. której przedmiotem była „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania”. Projekt obejmował wdrożenie systemu SIMPLE.ERP, wsparcie merytoryczne w przygotowaniu personelu do jego swobodnej eksploatacji oraz zapewnienie opieki serwisowej.

SIMPLE.ERP Personel zarządza zasobami ludzkimi w Tikkurila Polska

simpleFirma Tikkurila działająca na międzynarodowym rynku, wybrała rozwiązanie SIMPLE do zarządzania jednym z najważniejszych zasobów każdej firmy - personelem.

Liberty Poland SA systemie ERP SIMPLE

SIMPLE - ERP, SYSTEMY ERP, SIMPLE.ERPLiberty Poland S.A. - wiodący partner firmy Polkomtel - operatora sieci telefonii komórkowej pracuje na SIMPLE.ERP.

SIMPLE.EDU na kolejnej Uczelni

SIMPLE - ERP, systemy ERP, system ERP dla edukacjiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wybrała ofertę Grupy SIMPLE, która zrealizuje zadanie pt.: „Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania procesem dydaktycznym w ramach Programu Informatyzacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku ”.

Centralny Instytut Ochrony Pracy wybiera system ERP firmy SIMPLE

SIMPLE  - ERP, systemy ERPSIMPLE S.A. zwyciężyła w prztargu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na system ERP,  uzyskując najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji, dzięki bogatej funkcjonalności i intuicyjności systemu SIMPLE.ERP.

SIMPLE.ERP u lidera techniki smarowniczej

SIMPLE - ERP, systemy ERP, SIMPLE.ERPFirma Ecol Sp. z o.o. w Rybniku jest polskim liderem w zakresie techniki smarowniczej oraz technik czyszczenia hydrodynamicznego, obejmujących realizację usług remontowo - konserwacyjnych i smarowniczych oraz dystrybucję paliw, olejów i smarów dla przemysłu wspomaganą nowoczesnym serwisem olejowym.

Branża edukacyjna wybiera SIMPLE.EDU

SIMPLE - ERP, systemy ERPPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile w drodze przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, wybrała system dziekanatowy BAZUS, będący częścią platformy SIMPLE.EDU.

SIMPLE strategicznym partnerem konferencji Microsoft CRM

SIMPLESpółka SIMPLE, będąca jednym ze strategicznych partnerów firmy Microsoft w zakresie wdrożeń systemu CRM, została jednym z współorganizatorów konferencji ,,Efektywna sprzedaż, czyli jak kompleksowa wiedza o kliencie wspiera optymalizację procesów biznesowych w branży retail i produkcyjnej".

SIMPLE S.A. GAZELĄ BIZNESU 2011

SIMPLE - ERP, systemy ERPPonad 140% wzrost przychodów SIMPLE zapewniły Spółce kolejny rok z rzędu tytuł Gazeli Biznesu.
Tytułu Gazeli Biznesu nie przyznaje żadne jury. Firmy muszą na niego po prostu zapracować, osiągając coraz lepsze wyniki w kolejnych latach. O miejscu w rankingu decyduje bowiem procentowy przyrost obrotów, który firma osiąga w ciągu trzech lat.
Jest to kolejna nagroda podkreślająca bardzo dobre wyniki finansowe SIMPLE S.A.

Systemy SIMPLE coraz częściej na wyższych uczelniach

SIMPLE - systemy ERP, systemy dla wyższych uczelniW wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego p.n. „ASP w przestrzeni wirtualnej, E-zarządzanie” Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku wybrała jako najkorzystniejszą ofertę spółki BAZUS, należącej do Grupy Kapitałowej SIMPLE.

SIMPLE.EDU nagrodzone MEDALEM EUROPEJSKIM

SIMPLEFirma SIMPLE S.A. znalazła się wśród tegorocznych zwycięzców XXII edycji Medalu Europejskiego i tym samym otrzymała Medal za platformę informatyczną SIMPLE.EDU, która wspiera proces zarządczy w Uczelniach Wyższych oraz podnosi ich konkurencyjność na rynku uczelnianym.

Back to top