strefa simple banner

SIMPLE.BUD – platforma rozwiązań dla budownictwa

bud 2SIMPLE.BUD powstało z myślą o przedsiębiorstwach budowlanych i jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania projektami (Microsoft® EPM/MS Project) i oprogramowaniem kosztorysowym (np. Norma®). Dla podmiotów z zapleczem produkcyjnym SIMPLE.ERP posiada zaawansowane rozwiązania, dedykowane do zarządzania produkcją, w szerokim aspekcie planowania i bilansowania, realizacji i rejestracji, rozliczania i analizowania zużycia materiałów i zasobów techniczno-kadrowych w zleceniach produkcyjnych.

 

POBIERZ PLIKSIMPLE.EDU – platforma rozwiązań dla szkolnictwa wyższego

eduSIMPLE.EDU to oprogramowanie przeznaczone do wsparcia obsługi części administracyjnej uczelni ze szczególnym uwzględnieniem obsługi procesów finansowych, kontroli kosztów, budżetów i pracowników. Możliwość definiowania planu rzeczowo-finansowego, realizowanego w jednostkach budżetowych, wspomaga zarządzanie zakupami i pomaga w definiowaniu specyfikacji przetargowej. Rozbudowany system raportowania umożliwia natychmiastowe dostarczenie informacji do uprawnionych użytkowników w dowolnej formie. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia integrację z systemami obsługi uczelni (systemami dziekanatowymi), dzięki czemu otrzymujemy kompletny zintegrowany system obejmujący swoim działaniem całą uczelnię.
 
 

SIMPLE.iMED – platforma rozwiązań dla służby zdrowia

imedSIMPLE.iMED to oprogramowanie dla służby zdrowia przeznaczone do wsparcia obsługi części administracyjnej jednostki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem obsługi procesów finansowych, kontroli kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników. Możliwość definiowania planu rzeczowo-finansowego wspomaga zarządzanie zakupami i pomaga w definiowaniu specyfikacji przetargowej. Rozbudowany system raportowania umożliwia natychmiastowe dostarczenie informacji do uprawnionych użytkowników w dowolnej formie. Zastosowanie innowacyjnych technologii umożliwia integrację z systemami obsługi medycznej (części białej), dzięki czemu otrzymujemy kompletny zintegrowany system obejmujący swoim działaniem całą jednostkę medyczną.
 
 

SIMPLE.PROD – platforma rozwiązań dla produkcji

prodSIMPLE.PROD to rozwiązanie przeznaczone do wparcia obsługi procesu produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem obsługi technologii i zleceń produkcyjnych. Planowanie produkcji i bilansowanie potrzeb materiałowych odgrywa istotną rolę w prowadzeniu długoterminowych analiz. Oprogramowanie SIMPLE udostępnia w czasie rzeczywistym aktualne informacje o stanach magazynowych, statusach procesów produkcyjnych, bieżącej sprzedaży, zakupach i finansach co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji i maksymalizacji zysków. Dzięki rozbudowanym mechanizmom śledzenia partii, nadawaniu numerów partii i serii, numerów badań laboratoryjnych system wspiera systemy zarządzania jakością.

 


SIMPLE.SPRINT

sprintSIMPLE.SPRINT to rozwiązanie klasy ERP, dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom funkcjonującym we wszystkich gałęziach polskiej gospodarki. Zostało opracowane specjalnie z myślą o mniejszych spółkach rozwijających się, które oczekują ustandaryzowanego wdrożenia. SIMPLE.SPRINT zapewnia korzyści: szybkiego wdrożenia systemu klasy ERP, znacznego ograniczenia kosztów zakupu oraz skalowalność systemu bez konieczności jego wymiany gdy indywidualne wymagania użytkownika wzrosną.
 

Back to top