strefa simple banner
SIMPLE - ERP, SYSTEMY ERPOprogramowanie ERP firmy SIMPLE S.A. docenione przez pracowników instytucji badawczej zajmującej się kompleksowym opracowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów i technologii - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.


Ta wyspecjalizowana jednostka naukowo – badawcza, zatrudniająca ponad 200 pracowników naukowych, rekomenduje oprogramowanie SIMPLE.ERP, eksploatowane w następujących obszarach:

Finanse i Księgowość Zarządzanie Personelem Majątek Trwały Obrót Towarowy INFO
W codziennej pracy wykorzystujemy funkcjonalność księgowań próbnych, oprogramowania SIMPLE.ERP. Funkcjonalność ta pozwala na zaobserwowanie skutków, jakie będzie miło zaksięgowanie dokumentu jeszcze przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretu, skutków nie tylko pod względem fiskalnym, ale także pod względem merytorycznym. Księgowania próbne pozwalają nam ocenić jak zaksięgowanie konkretnego dokumentu wpłynie na wynik finansowy Instytutu, projektu, rodzaju działalności, a nawet komórki organizacyjnej, rozumianej jako miejsce powstania kosztów.
System SIMPLE.ERP spełnia wymagania obowiązujących nas przepisów, zarówno w zakresie ustawy o rachunkowości, przepisów regulujących prawo pracy jak i przepisów szczególnych, obowiązujących instytuty naukowo - badawcze
Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top