strefa simple banner
SIMPLE - systemy ERP, MRP, zarządzanie produkcją, SIMPLE.ERPSlag Recycling Sp. z o.o. czołowy polski producent kruszyw drogowych rekomenduje oprogramowanie SIMPLE.ERP. Projekt realizowany w Spółce obejmował wdrożenie systemu ERP w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, INFO.
Swoim zdaniem na temat oprogramowania oraz korzyści wynikających z przeprowadzonego wdrożenia podzielił się Finance Manager Slag Recycling :
Strategia dywersyfikacji spowodowała, ze prowadzimy rozproszoną geograficznie działalność, co na pierwszy rzut oka może wydawać się pewnym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu firmy. Korzystając jednakże z wdrożonego oprogramowaniu SIMPLE.ERP w zakresie obrotu towarowego, sprawnie rejestrujemy w sposób scentralizowany, zakupy oraz sprzedaż, dzięki czemu możemy precyzyjnie monitorować rentowność poszczególnych produktów jak i oddziałów w których te wyroby są wytwarzane.

Kluczem do sukcesu w branży budowlanej jest dziś ciągły monitoring dyscypliny płatności kontrahentów oraz umiejętność szybkiej obsługi procedur windykacyjnych, co pozwala na uzyskanie jak najwyższej skuteczności w generowaniu przepływów finansowych na poziomie operacyjnym. System SIMPLE.ERP wspiera nas skutecznie w kontroli i zarządzaniu finansami, a także pozwala nam efektywnie zarządzać środkami trwałymi, które w prowadzonej przez nad działalności produkcyjnej mają wysoką wartość i charakteryzują się dużą złożonością.
Firma Slag Recycling Sp. z o.o. należy do czołówki polskich producentów kruszyw drogowych, z ponad trzynastoletnim doświadczeniem w branży. W swojej ofercie posiada kruszywa oraz materiały dla drogownictwa, kolejnictwa i budownictwa (żwir, grysy, kruszywa drogowe oraz tłuczeń kolejowy) o najwyższej jakości. Specjalizuje się również w odzysku odpadów, recyklingu gruzu i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Spółka Slag od 2002 roku ma wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 i Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą ISO 14001:2004. Nagradzana Certyfikatami, przez znane jednostki tj. TÜV NORD, Zakładowej Kontroli Produkcji.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top