strefa simple banner
SIMPLE - ERPInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc jest kolejną placówką naukowo – badawczą, która korzysta z usług SIMPLE oraz rekomenduje eksploatowany system SIMPLE.ERP.
 
 
Współpraca pomiędzy Instytutem a spółką trwa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Obecnie jej przedmiotem jest wdrożony w struktury jednostki system SIMPLE.ERP w następujących obszarach:
  • Finanse i Księgowość z rozbudową o moduł INFO umożliwiający tworzenie raportów, zestawień i analiz finansowych w czasie rzeczywistym
  • Obsługa Zamówień Publicznych
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy
  • Zarządzanie Remontami
  • Zarządzanie Personelem wraz z elektroniczną obsługą deklaracji PIT i VAT
Na szczególną uwagę zasługuje fakt implementacji oprogramowania SIMPLE S.A. do obsługi zamówień publicznych, tzn. rejestracji składanych zamówień u dostawców i rozliczania zamówień zakupami (przyjęciami dostaw). Analizom podlega wartość zrealizowanych zakupów w ramach grup PKWiU, co jest wymagane przez ustawę o zamówieniach publicznych. Innym ważnym i ciekawym aspektem tego wdrożenia było rejestrowanie i obróbka danych do rozliczania „procedur medycznych”. Służy temu odpowiednia konstrukcja indeksu materiałowego, rejestrowanie partii magazynowych powstałych z realizowanych dostaw. Ciekawym zagadnieniem była również obsługa magazynów żywnościowych i samego procesu żywienia chorych, co udało się włączyć do procesu wdrożenia
Z oprogramowania firmy SIMPLE korzysta już ponad 20 instytutów.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top